Amor e crimes de Xan o Panteira

Ficha técnica

1975, Teatro Antroido
Autoría: Eduardo Blanco Amor
Dirección: X. García Marcos e Roberto Vidal Bolaño
Dramaturxia: Roberto Vidal bolaño, con achegas do resto da compañía
Reparto: Roberto Vidal Bolaño (Xan Panteira), X.García Marcos (Estoraque, o indiano), X. Vieito (O feitiño, o estudiante), Ana Quintans, Ana Rosa Sebio, Milagros Matos e Laura Ponte (Contemplación Ximenez), Pablo Crespo e Gonzalo Valcárcel (O Sancristán), Coté e Marisa Soto (O Presentador)

Sinopse

Farsa baseada no texto homónimo de Eduardo Blanco Amor. Creación dun xogo teatral non consumista, festivo e sinxelo, de certa raigame popular, no que un fato de teatreiros fan cara ao público a presentación do que eles ampulosamente chaman ”o meirande espectáculo que teñades ollado endexamáis”.